Однією з юридичних послуг нашої компанії для Клієнтів без громадянства та іноземців є правовий супровід здобуття ними громадянства України.

Українське законодавство містить, щонайменше, 10 підстав для набуття особою громадянства України. Із них майже всі шляхи здобуття громадянства залежать від волі особи та розпочинаються саме з її ініціативи. Окрім факту народження, ключовим чинником для набуття громадянства України може стати територіальне походження, перебування у громадянстві України в минулому, встановлення факту батьківства або материнства та інші законні підстави.

Слід звернути увагу, що незважаючи на заборону подвійного громадянства, іноземні Клієнти також мають можливість прийняти громадянство України за умови, що вийдуть із громадянства іншої держави протягом двох років. Певні особливості передбачено для набуття громадянства малолітніми дітьми.

Послуга нашої компанії з правового супроводу здобуття громадянства України полягає у:

– консультаціях щодо підстав його набуття та послідовності дій, які необхідно вчинити для набуття громадянства;

– правовий супровід при подачі документів до уповноважених державних органів з питань, пов’язаних з набуттям громадянства;

– індивідуальній оцінці ситуації кожного клієнта та оцінці його шансів та строків одержання ним громадянства України;

– формуванні переліку та пакету документів для подання Клієнтом до вповноважених державних органів;

– ефективній та законній взаємодії з державними органами з метою представництва інтересів Клієнта.