Законом України від 26 листопада 2015 року N 835-VIII викладено в новій редакції Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».  Саме цим спеціальним нормативним актом врегульовано порядок припинення фізичної особи – підприємця (надалі за текстом – ліквідація ФОП, ПП, СПД) .

Для ліквідації ФОП, ПП, СПД (припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця) у м. Києві та м. Харкові подається один з таких документів:

1) заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (заява про ліквідацію ФОП, ПП, СПД)  за її рішенням – у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням;

2) ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою – у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (ліквідації ФОП, ПП, СПД) у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне чи тимчасове проживання. У разі подання документів про ліквідацію ФОП, ПП, СПД, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Ліквідація ФОП, ПП, СПД у м. Києві та м. Харкові завершується внесенням до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою (державну реєстрацію ліквідації ФОП, ПП, СПД)..