Які антикорупційні документи Вам слід запровадити просто зараз

Загальнодержавний тренд боротьби з корупцією сьогодні набирає все більше обертів. Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) передбачено, що на підприємствах повинна діяти низка локальних антикорупційних документів, проте далеко не всі суб’єкти знають та дотримуються цих вимог. Тому варто розібратися в особливостях антикорупційної документації, наявність якої є обов’язковою для більшості господарюючих суб’єктів.

 

  1. Антикорупційна програма (ст. 62 Закону) –  своєрідний механізм боротьби з корупцією в діяльності юридичної особи через відповідні правила та процедури. Така програма розробляється з урахуванням особливостей конкретного підприємства (організаційно-правової форми, чисельності працівників, сфери діяльності, тощо).

 

Для кого обов’язкова?

 

Серед приватних суб’єктів розробити та затвердити на своєму підприємстві Антикорупційну програму повинні ті юридичні особи,  які є учасниками процедури закупівлі, де вартість товару, послуги, робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

Наявність Антикорупційної програми також є обов’язковою для державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка більше 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих є більшою за 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період – більше 70 мільйонів гривень.

 

Чи є типова форма?

 

Згідно з нормами антикорупційного законодавства типова форма Антикорупційної програми має бути розроблена та затверджена Національним агентством з питань запобігання корупції, але станом на сьогодні цього не відбулося. Тому всі, хто підпадає під дію Закону, самостійно «креативлять» в цьому напрямку –  зокрема,  чимало електронних ресурсів у вільному доступі  пропонують зразки таким програм. Але, аналізуючи практику публічних закупівель, де антикорупційна програма  є обов’язковим документом для учасника, можна сказати, що замовники торгів прискіпливо вивчають цей документ, звертаючи увагу на подібність за текстом поданих антикорупційних програм, мотивують відмову в прийнятті тендерних пропозицій  «попередньою змовою учасників». Отже, до питання розроблення та затвердження антикорупційної програми кожне підприємство (установа, організація) має підійти відповідально та професійно.

Вимоги щодо змісту антикорупційної програми юридичної особи визначено статтею 63 Закону, в ній має передбачатись: опис заходів, що здійснюються для реалізації антикорупційної стратегії на підприємстві, перелік заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів і шляхи їх вирішення, якщо має місце виникнення таких, відповідальність за порушення вимог програми, заборону використання працівниками своїх посадових повноважень з корисливою метою для себе чи інших осіб та конкретні практичні рекомендації, які підприємство (установа, організація) впроваджує для запобігання корупції у своїй діяльності.

Проект антикорупційної програми підлягає погодженню з працівниками юридичної особи. Лише після цього керівник своїм наказом затверджує програму. Норму про обов’язковість виконання антикорупційної програми слід включити до правил внутрішнього розпорядку, трудових договорів, а також – можна додати до договорів із контрагентами.

 

  1. Наказ про призначення та положення про уповноважену особу з питань запобігання корупції.

Наступним кроком, який тісно пов’язаний із створенням антикорупційної програми, є призначення уповноваженої особи з питань запобігання корупції (ст. 64 Закону). Адже саме для втілення в життя антикорупційної програми на підприємстві призначається особа, відповідальна за її реалізацію. Отже, наступний антикорупційний документ, який необхідно розробити – це наказ про призначення такої особи та положення про неї.

Порядок призначення уповноваженої особи повинен бути визначений у самій антикорупційній програмі. Такою особою, відповідно до Закону, може бути фізична особа, з числа працівників підприємства, що володіє достатнім професійним рівнем, станом здоров’я, моральними якостями. Ані вищої юридичної освіти, ані стажу роботи в галузі права тепер не потрібно.

Аби належним чином врегулювати права та обов’язки Уповноваженого саме на даному підприємстві, бажано затвердити локальне положення про нього.

 

Яка відповідальність?

Відсутність антикорупційних документів на підприємстві може стати підставою для притягнення до відповідальності керівника такого підприємства та/або відповідального за протидію корупції, а саме:  

  •         адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу на посадову чи службову особу підприємства (установи, організації) за невжиття заходів щодо протидії корупції, у разі виявлення корупційного правопорушення, що становить від 2040 до  6800 гривень;
  •         кримінальної відповідальності у вигляді штрафу до 8500 гривень або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Також передбачена неможливість участі у процедурах закупівлі відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

 

  1. Порядок використання електронного цифрового підпису.

 

Законодавцем передбачено додатковий механізм протидії корупції, а саме: використання як юридичними, так і фізичними особами у своїй діяльності електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). Перш за все, ЕЦП є необхідною передумовою для подання електронних декларацій. Окрім того, сучасні інформаційні технології дають можливість більш ефективно (безпаперово) вирішувати економічні та соціальні питання через електронний документообіг. ЕЦП  підтверджує авторство документа, в той же час надійно захищаючи його від можливої фальсифікації.

Використання ЕЦП на підприємстві (установі, організації) врегульовується наказом керівника. Зокрема, йому необхідно створити спеціальний підрозділ чи призначити працівника, який буде наділений відповідними повноваженнями щодо забезпечення  здійснення електронного документообігу на підприємстві, підготовки та подання необхідної інформації до центру сертифікації ключів, ведення обліку засобів ЕЦП та носіїв особистих ключів підписувача електронних документів, схоронності документів та їх копій, за якими було отримано відповідні послуги, контролю за діяльністю підписувачів  електронних документів, тощо. 

Порядок використання ЕЦП на підприємстві (установі, організації) має бути передбачений  відповідним положенням, яке затверджується наказом керівника та поширюється на всіх працівників, які під час виконання своїх службових обов’язків використовують ЕЦП.

Відповідальність  за  організацію  здійснення електронного документообігу в органі виконавчої влади несе його керівник,  якщо інше   не   встановлено  законодавством. 

 

  1. Кодекс чи стандарт етичної поведінки (для державних підприємств, державних органів, органів місцевого самоврядування)у випадку необхідності (ст. 37 Закону).

 

Законом передбачено можливість розробки державними органами, органами місцевого самоврядування галузевих кодексів чи стандартів етичної поведінки для своїх працівників.

 

В свою чергу юристи компанії VEK LEGAL надають послугу щодо аналізу та формування документів антикорупційного характеру всім, хто цього потребує.

 

 

 

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!
Залиште номер телефону